Henting av startsnummer senest kl. 17.00. løpsdagen.

Startkontingent kr. 50,-

Beløpet betales til:
Bankkonto : 33 61 10 01 431

Fornavn:

Etternavn
Adresse:
Postadresse
 
Telefon:  
E-mail:
Hydroansatt Ja Nei
Deltatt tidligere Ja Nei
Kommentarer :