Henting av startsnummer senest kl. 17.00. løpsdagen.

Startkontingent kr. 50,-

Beløpet betales til:
Bankkonto : 33 61 10 01 431

VIPPS: BENYTT "KJØP OG BETAL"
SØK PÅ HYDRO RUNDT (NR . 55 76 73 KOMMER OPP)

Fornavn:

Etternavn
Adresse:
Postadresse
 
Telefon:  
E-mail:
Hydro/Bilfingeransatt Ja Nei
Deltatt tidligere Ja Nei
Kommentarer :