HISTORIE

Vinteren 1974 fikk Hydro Karmøy's B.I.L. telefon fra lederen i Bedriftidrettskretsen
i Nord-Rogaland, Einar Strand med en forespørsel om å arrangere et årlig mosjonsløp,
(eller terrengløp som de den gang kalte det). Dette tente lederne forbedriftidrettslaget ved Karmøy Fabrikker (som var det offisielle navnet den gang) på, og 25. mars 1974 kunne det første Hydro Rundt gå av stabelen.

Navnet Hydro Rundt var i begynnelsen noe missvisende. Løpet ble nemlig startet ved lagets gressbane (passering ca 1,5 km på dagens løype) fulgte dagens trase ned på kaien og sluttet til sist på haugen over der F-senteret ligger idag. Løypa ble merka med pinner tilskåret i Valseverkets embalasjeavdeling og pynta med krepp-papir fra Kantina. Løypa ble satt av Jan Arve Rønningen og Martin Dyrseth.
Per Pedersen var starter og tidtaker den gang som nå. Første løpet i 1974 hadde
10 deltakere. Daværende "Karmøybladet" møtte opp med en journalist og i referatet kom det fram at " slike løp som dette hadde potensiale i seg til langt flere deltakere"........... Etter løpet var det kaffe og kaker i kantina, med premieutdeling.

Denne skikken holdt seg til 1992 da kantina ble for liten. I 1986 ble løypa lagt om til å gå helt Hydro Rundt. Lederne av løpet innførte i 1988, at alle som løp skulle få en premie. Valget falt på et krystallglass. Siden den ganger det blitt delt ut nærmere 10000 glass.
De første åra var Hydro Rundt et løp for de mest aktive løperne. Deltakelsen økte sakte men sikkert og i 1989 nådde den 100 personer. Nå kom joggebølga for alvor innover landet og anntallet joggere økte dramatisk. Det gjorde også Hydro Rundt.
I første halvdel av nitiitallet fløt løpet på joggebølga og løpet rundet 1000 deltakere i 1995. Etter dette avtok imidlertid joggebølga, men Hydro Rundt har fortsatt å øke til rekord-deltakelsen i 1998, med 1810 påmeldte løpere

Hydro Rundt har ikke kommet dit det er i dag av seg selv. Det har vært mange timer og kvelder med jobbing for de som har hatt ansvaret til enhver tid.

Etter at Jan Arne Rønningen/Martin Dyrseth dro det hele i gang i 1974, overtok Reidar Hagevik ansvaret for noen år. Petter Thuestad/Gudrun Olsen hadde stafettpinnen på midten av åttitalet og leverte den til John Johanessen. I hans tid ble de populære krystallglassene innført. Bjørn Nedreaas førte suksessen videre og Eivind Skeie har ledet løpet de fire siste årene.

Til slutt må det rettes en takk til bedriften, Hydro Aluminium Karmøy. Uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å få til et slikt stort arrangement